diamagazine 

Text Size

facebook Volg ons op Facebook
en blijf op de hoogte!

Geplaatst 24 maart 2020

De regering heeft maandagavond nieuwe aangescherpte richtlijnen aangekondigd. Met die richtlijnen als uitgangspunt heeft het bestuur het volgende besloten:

 1. Alle aangekondigde activiteiten voor april en mei af te gelasten. Opmerking: Dit geldt uiteraard ook voor de ALV.
 2. Het aprilnummer van het ASZ Magazine niet te laten verschijnen. Dit mede omdat het niet verstandig lijkt om onze bezorgers op pad te sturen (wellicht krijgen we hier ook geen ontheffing voor).
 3. Voorlopig de Coronaflits uit te geven in een werkzame frequentie maar met een minimum van één keer per week.
 4. Alle leden zonder internet begin april en begin mei een brief per post te sturen met de besluiten en eventueel andere informatie b.v. over de ALV.
 5. Het ASZ Magazine nummer 5 (meinummer) niet op 22 mei maar op vrijdag 5 juni laten verschijnen (dit i.v.m. bezorging). Opmerking: Mocht voor die tijd het verbod op samenkomsten ook voor juni gelden dan gaan we ons richten op het juninummer met activiteiten voor juli enz.
 6. De activiteitencommissies vragen om nieuwe activiteiten voor de maand juni voor te bereiden. De eerste activiteit zou op 8 juni kunnen beginnen.
 7. De Coördinatoren van dit besluit op de hoogte brengen en het besluit aankondigen in een Coronaflits en op de website.

Om een en ander te kunnen uitvoeren heeft het bestuur de volgende taakverdeling afgesproken:

 • Albert en Eefje: Samenstellen en verzenden van de Coronaflits en ondersteuning van de redactie voor Magazine nummer 5.
 • Han en Leo: Contact onderhouden met leden zonder internet o.a. samenstellen en verzenden van de brieven naar die leden.
 • Emmy en Henk: o.a. coördinatie van aangeboden hulp (boodschappen e.d.) en doorgeven van gegevens op verzoek van leden die contact zoeken met andere leden met inachtnemning van het Privacyreglement..
 • Hans: o.a. contact met gemeente over de richtlijnen en eventuele steunmaatregelen. Eventueel samen met Marieke van Gemeren informatiepunt voor vragen over gezondheid.