diamagazine 

Text Size

facebook Volg ons op Facebook
en blijf op de hoogte!

Voor het jaar 2019 kunnen de leden van ASZ evenals voorgaande jaren weer gebruik maken van de collectiviteitskorting voor hun Zorgverzekering.

Aanmelden kan het gehele jaar telefonisch geschieden met vermelding van het lidmaatschap van ASZ en hierbij de naam SENVER vermelden en het collectiviteitsnummer van uw zorgverzekering b.v. bij Zilveren Kruis hoort het collectiviteitsnummer 2070 77772, bij VGZ collectiviteitsnummer 13194 etc.
Het verplicht eigen risico bedraagt voor 2019 evenals in 2018 : € 385,-. Aanmelden kan ook per internet.
Op de website van IAK, www.iak.nl/senver vindt u de Adviestool waarmee u diverse zorgverzekeraars kunt vergelijken op basis van premie en voorwaarden.

Als u wilt veranderen van zorgverzekering dan kunt tot 31 december 2018 de oude verzekering opzeggen en tot 31 januari 2019 een nieuwe zorgverzekering kiezen.

De collectiviteitskortingen bij de zorgverzekeraars staan onder druk.
De minister van VWS heeft besloten om per 2020 de maximale collectiviteitskorting te verlagen van 10% naar 5%.

Voor meer informatie en de huidige kortingen: klik hier