diamagazine 

Text Size

facebook Volg ons op Facebook
en blijf op de hoogte!

Bestuur

In de ALV van november 2016 is Frits Koster toegtreden tot het bestuur. Het bestuur is nu voltallig en als volgt samengesteld: 

 • Albert van Kuijk, voorzitter
 • Han Willems, secretaris
 • Leo Kroon, penningmeester
 • Hans Burgmans, lid
 • Eefje van Essen, lid
 • Emmy Janssens, lid
 • Frits Koster, lid

 bestuur

Staand v.l.n.r. Leo Kroon, Frits Koster,
Emmy Janssens, Han Willems, Hans Burgmans
Zittend v.l.n.r. Albert van Kuijk en Eefje van Essen.

De bestuursleden hebben de taken als volgt verdeeld:

 • Voorzitter: leiding geven aan de vereniging, de vereniging naar buiten vertegenwoordigen, verzorgen pr en communicatie
 • Secretaris: eindredactie nieuwsbrief, verzorgen agenda, besluitenlijsten, archiveren relevante stukken, postbehandeling i.o.m. voorzitter
 • Penningmeester: toezien op en controle van alle financiële handelingen en stukken van de vereniging
 • Hans Burgmans: portefeuille Zorg en Welzijn en belnagenbehartiging
 • Eefje van Essen: portefeuille Vrijwilligersbeleid
 • Emmie Janssens: ledenadminstratie.
 • Frits Koster: vervoer en belangenbehartiging                                                                                                                                    

Naast het bestuur zijn er werkgroepen en commissies die zorg dragen voor de uitvoering van de belangenbehartiging, dienstverlening en andere (sociale) activiteiten. Elke werkgroep en commissie heeft een trekker of voorzitter, die de voortgang en de kwaliteit bewaakt. De afstemming met het bestuur wordt verzorgd door één van de bestuursleden die contact onderhoudt met de werkgroepen, commissies enz..

Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
Het bestuur vergadert minimaal zes keer per kalenderjaar.
Het bestuur organiseert twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV)’.
Het bestuur heeft een Handboek Bestuur samengesteld met alle relevant informatie over de vereniging.

Kamer van Koophandel
De vereniging is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 56927886.

Activiteitencommissies
De activiteitencommissies bestaan uit leden die zorg dragen voor de uitvoering van de belangenbehartiging, dienstverlening en organiseren van andere (sociale) activiteiten.De afstemming met het bestuur wordt verzorgd door één van de bestuursleden die contact onderhoudt met een of meer activiteitencommissies.
Meer informaties over de activiteitencommissies en vrijwilligers: Zie onder ‘Vrijwilligers’.

Vereniging
De algemene Seniorenvereniging Zeist is een vereniging. De statuten zijn gepasseerd op 7 januari 2013 en gewijzigd in 2014. Zie ‘Documenten’.
Rekeningnummer NL07 TRIO 0776487337 van de Triodosbank t.n.v. Algemene Seniorenvereniging Zeist.De vereniging is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 56927886. Kamer van Koophandel.

ASZ is op 28 februari erkend als SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling). Dit betekent dat er belastingvoordelen zijn voor mensen die ASZ geld schenken. Voor de voorwaarden verwijzen we naar www.belastingdienst.nl (trefwoord: SBBI).

Iedere inwoner ouder dan 50 jaar van de gemeente Zeist (Zeist, Den Dolder, Huis ter Heide, Bosch & Duin en Austerlitz) en de aan Zeist grenzende woonkernen (Bunnik, Odijk, Bilthoven, De Bilt, Driebergen-Rijsenburg en Soesterberg) van andere gemeenten kan lid worden van de Algemene Seniorenvereniging Zeist. De contributie bedraagt € 20 per jaar. Als uw partner lid wordt betaalt deze € 10 per jaar.

Statuten
Inschrijving in Handelsregister van Kamer van Koophandel onder nummer 56927886
Download hier de statuten. (pdf, 80 kb)

Verslagen
Jaarverslag 2016 : download hier
Verslag Algemene Ledenvergadering 19-11-2016 : download hier
J
aarverslag 2017: download hier

 

Huishoudelijk reglement
Voor inzage: download hier